Lidé

Ferelden Orlais Svobodné Marky Nevarra Antiva Rivain Tevinterské impérium Anderfels Oltář Mágové

Lidské obyvatele Thedasu ovlivňuje místo kde žijí, lidé kterými se obklopují, náboženství ve které věří i talenty s nimiž se rodí.mapa_thedasu

Ferelden

 • hlavní město je Denerim – sídlo krále/královny
 • je rodištěm Andrasty (prorokyně Oltáře- andrastiánské církve)
 • odehrává se zde Pátá Nákaza (DA:P)
 • Ferelďané jsou známi svou náklonností k bojovným psům mabari, ke kterým se chovají s úctou jako k přátelům, cizinci je za to hanlivě označují Psí páni
 • náboženství je zde převážně Oltář, nalezneme zde zbytky Animalismu – respekt ke zvířatům(vlci,vlkodlaci, psi..), vzory jsou stále používány pro dekoraci, oblečení, sochy..
 • Ferelďané jsou hrdí lidé, potrpí si více na sílu a odvahu než dědictví a bohatství
 • šlechta je respektována, ale není nedotknutelná, respekt je si třeba zasloužit
 • obyvatelé Fereldenu mají svobodu pohybu a to i elfové i když žijí v odlukách
 • okupace Orlais – po 20leté válce (24-44 Požehnaného Věku)Orlais přebírá vládu nad Fereldenem a okupuje jej 56 let až do začátku Věku Draků, kdy jej osvobozuje fereldenský král Maric Theirin
ferelden

Ferelden

Orlais

 • Val Royeaux je hlavním městem nejen Orlais, ale i Oltáře.  Nachází se zde Velká katedrála sídlo hlavy Oltáře – Božské.
 • vládne císařovna Celene
 • bohaté Orlais je nejsilnější lidský národ Thedasu
 • je známo svou extravagantní kulturou,  móda má vysokou prioritu
 • šlechtici jsou známí svými excesy, používají spousty kosmetiky, nosí masky a jejich oblečení jsou komplikovaná a barevná
 • není příliš oblíbeno mezi ostatními státy Thedasu, na většinu z nich zaútočili (Ferelden, Nevarra, Svobodné Marky, Tevinterské impérium, zničili Dálii)
 • ostatní národy si z nich dělají legraci pro jejich pocit nadřazenosti, závislosti na tom být „in“ a přízvuk
 • Masky

  orlesianske masky

  • mít holou tvář se v Orlais považuje za neslušné zvláště pak v přítomnosti cizince – nebo nedej Stvořiteli – obyčejného člověka
  • každá rodina má svůj vlastní druh zdobení, liší se a jsou snadno rozpoznatelné jako erb
  • samotní šlechtici mají svoje masky zdobené drahými kovy a kameny, jsou však i jednoduché verze masky pro služebníky
  • kdokoliv nosící masku, která mu nenáleží, riskuje rychlou smrt
  • podobná populární tradice se týká nošení makeupu, je ženský i mužský (ačkoliv je těžké poznat rozdíl), liší se kvalitou i vzácností a indikuje postavení, i kavalíři jej nosí
 • Velká Hra

  • mezi šlechtou je status a vzhled důležitější než cokoliv jiného. Každá rodina se alespoň okrajově účastní Velké hry
  • smyslem hry je se na úkor ostatních dostat výše(blíže k císařovně, větší moci)
  • Pravidlem je: Cokoliv je povoleno, pokud vás nechytí. (Není problém aby šlechtici prošla vražda, nesmí však existovat žádné důkazy o jeho účasti, avšak zbytek šlechty musí tušit, že to byla jeho/její práce – větší respekt, lepší postavení. Kdyby se objevil důkaz veškerá šlechta jej odsoudí)
  • pro své intriky používají bardy (Leliana DA:P)
  • i nejnižší sedlák může získat titul a stát šlechticem, pokud vydělá spoustu peněz, má mocného patrona a daří se mu ve Hře. Je to naprosto výjimečné, ale možné a umožňuje to chudině snít a tak je držet na jejich místě.
 • Kavalíři

  • válečníci a válečnice (převážně z nižší šlechty), kteří se připojí k tomuto řádu jsou velmi disciplinovaní, vysoce nebezpeční a naprosto oddáni císařství
  • mají vysokou pozici ve společnosti a mohou si s obyčejnými lidmi dělat co chtějí, často k nim bývají velmi krutí.
orlais

Val Royeaux – hl.město Orlais

Svobodné marky

 •  je kolektivní název skupiny bohatých městských státu v centru Thedasu
 • tyto státy spolupracují pouze když se objeví velká hrozba(např. Nákaza), mají mezi sebou spoustu rozporů a aliancí, jinak by disponovali silou armády, se kterou je třeba počítat
 • tři největší městské státy jsou: Kirkwall(DAII), Starkhaven, Ostwik
 • Kirkwall

  • vládne mu vikomt
  • velký městský stát na okraji Bdícího moře – bohatý námořní obchod
  • je vestavěný do skal Vimmarských Hor
  • pod nadvládou Tevinterského impéria se jmenoval Emerius a byl centrem pro obchod s otroky, pracovali tu v dolech. Proto je uzpůsobeno, aby odolalo otrocké vzpouře(úzké uličky, které se dají uzavřít). Město se osvobodilo po první Nákaze.
  • když Qunari dobývali Thedas, dobyli i Kirkwall(56. Věku Bouře), ten trpěl pod jejich nadvládou 4 roky, dokud je neosvobodila armáda Orlais, která si Kirkwall přisvojila na 45 let než je občané svrhli
 • Starkhaven

  • vládne mu princ
  • je vystavěn na břehu Minanterské řeky
  • je největším městem Svobodných Marek a také nejhonosnější(město je hojně zdobeno zlatem a mramorem)
starkhaven

Starkhaven

Nevarra

 • hlavním městem je Město Nevarra
 • nevarrské město Cumberland je jedno z největších měst Thedasu
 • má silnou královskou dynastii – Pentaghasti (příbuzní hledačky Cassandry) a Van Markhamové
 • je známa specifickým zacházením s mrtvými
  • nevarrští mumifikují své mrtvé
  • o mumifikování a ostatní záležitosti mrtvých se stará nevarrský řád mágů Mortalitasi, šlechta si je běžně bere jako poradce
  • zesnulí jsou pohřbíváni do velkých hrobek  – ty největší mají zahrady, koupelny, plesové sály
  • svou hrobku začínají nevařané budovat už v mladém věku
  • poblíž Města Nevarra je Velký Nekropolis, tam jsou hrobky stavěny
 • cizinci vidí nevarrany jako posedlé mrtvými
cumberland

Město Cumberland v Nevaře

Antiva

 • hlavním městem je Město Antiva
 • je známa pro svá vína, plavby a bohatou obchodní historii
 • i když je oficiálně královstvím, ve skutečnosti zde vládnou elitní obchodníci, proto vystupuje Antiva jako neutrální země
 • ačkoli nemá žádnou oficiální armádu, Antivanské vrány(Zevran DA:P) – cech vrahů, zlodějů a špiónů udržuje zemi v bezpečí – armáda by sice na přílišný odpor nenarazila, ale jejich nadřízení by nežili dost dlouho na to, aby si to užili
 • antivané jsou známí svým bujarým oslavováním svátků, např. při svátku Satinalia se zde koná karneval
 • v antivanském městě Ayesleigh (24. rok Věku ušlechtilosti) byla ukončena 4. Nákaza
mesto antiva

Město Antiva (verze z komiksu)

Rivain

 • hlavním městem je Dairsmuid
 • lidský stát s nejslabší populací andrastiánů, nejsilnější vírou je zde Panteismus, pak Oltář a Qun
 • je poloostrov což vyhovuje nájezdníkům, kteří zde mají své základny
 • nachází se zde jediná mírumilovná osada Qunari na kontinentu v Kont-aar
 • velký vliv zde mají vědmy – moudré ženy, čarodějky volně provozující magii – zvyklosti Oltáře jsou zde upraveny
 • je matriarchát, považují ženy za vhodné pro vládnutí, veškerá velká rozhodnutí řeší kruh starších žen, největší slovo zde mají vědmy
 • Llomerryn je ostrov blízko Rivainu, je to svobodný přístav obývaný převážně piráty a jinými zločinci
rivainsky pristav

Rivainský přístav

Tevinterské impérium

 • hlavním městem je Minrathous
 • náboženství Tevinteru je Imperiální Oltář – oproti klasickému podporuje magii a vede jej Černý Božský
 • vládce je Archon, jehož titul se většinou dědí přes mužské příbuzné
 • Magisterium je elita mágů s vládní mocí
 • veškerý Thedas vidí impérium jako kacířské, nebezpečné a příšerné místo, kdežto Impérium vidí zbytek Thedasu jako necivilizované barbary, kterým chybí respekt k autoritám
 • draci jsou znakem Tevinteru, jejich dekorace najdete je všude, jak na starých budovách (ještě z dob uctívání Starých bohů), tak na těch moderních
 • Tevinter rozděluje společnost na mágy a světskou společnost
 • mágové :
  • Altus

   • přímí potomci původních Snílků(mágové, kteří mohli vstupovat do Úniku bez pomoci lyria/krve i zabíjet nepřátele ve spánku)
   • z jejich řad pochází většina magistrů
  • Laetans

   • jádro jsou mágové narozeni rodinám bez předchozí historie magie nebo rodiny které používají magii po generace, ale jejich předkové nebyli Snílci
   • jsou známí svou touhou po moci.
 • světská společnost :
  • Soporati

   • nekouzlící občané, členové této obrovské lidské třídy mohou vlastnit majetek a přidat se k armádě.
   • často jsou to obchodníci, nemají slovo ve vládě a nemohou se dostat výše v Oltáři než jejich rodiče
   • když se Soporati rodičům narodí dítě s magickými schopnostmi – dostanou se do Laetans třídy a získají prestiž
  • Otroci

   • není jim dovoleno nic vlastnit ani vstoupit do armády
   • mnoho z nich jsou zruční dělníci vytrénováni ve své profesi, nejsou však považováni za umělce ani nesmí mít učně
   • i když jsou ozbrojení a slouží svému pánovi jako vojáci nebo ochranka nemají hodnosti
   • kdysi to bývali převážně elfové v dnešní době je to mix elfů a lidí
   • mohou být osvobozeni pouze soudcem, pokud jejich majitel formálně oznámí, že si zasloužili svobodu nebo jako odkaz v závěti po smrti pána/paní pak se stávají Liberati
  • Liberati

   • bývalí otroci
   • nejsou považováni za občany a mají omezená práva
   • můžou se připojit  ke Kruhu mágů, sloužit jako učni v obchodě
   • mohou vlastnit majetek, ale nemohou vstoupit do armády a výjimečně dostanou slovo ve vládě
tevinter

Tevinter

Anderfels

 • hlavním městem Království Anderfelského je Hossberg
 • zde ve Weisshauptské pevnosti byl při první Nákaze založen řád Šedých strážců, pevnost je stále velitelstvím Šedých strážců a sídlem Prvního Strážce
 • země je značně poničena nákazou a zplozenci jsou tady každodenním problémem – díky tomu jsou obyvatelé silně věřící andrastiáni a drží Šedé strážce ve velké úctě
 • král ve svém relativním pohodlí Hossbergu, chráněn neslavnými královskými tribunály se o zbytek země nestará
 • málokdo projde písčitou a nehostinnou pustinou, aby si mohl prohlédnout gigantické sochy Naší Paní držící věčný oheň vytesané do Merdaine blízko Weisshauptu – místní umělci, vytvářejí malé sošky jako suvenýry – jsou značně oblíbené
anderfels

Anderfels

Oltář

 • uctívá Stvořitele a prorokyni Andrastu, jež vedla armádu na osvobození Thedasu
 • Stvořitel promlouval k Andrastě a chtěl ji vzít k sobě, ta však odmítla a prosila jej ať jí pomůže osvobodit Thedas od Tevinterské krutovlády, přislíbil pomoc, pod podmínkou že lidé budou uctívat jen jeho
 • Stvořitel byl Andrastin duchovní manžel, ona však už předtím měla svého světského manžela – Maferatha, generála který řídil její armádu – ten ji nakonec ze žárlivosti zradil a předal Tevinteru
 • v klasickém Oltáři jsou kněžky pouze ženy ( v imperiálním i muži)
 • Andrasta bojovala proti tevinterským mágům a prohlásila Magie má člověku sloužit a ne mu vládnout. Z čehož Oltář vychází ve svém přístupu k mágům
 • Oltář udržuje Kruhy mágů, ve kterých mají být všichni mágové vzděláváni a drženi, pro bezpečí své i svého okolí. Všichni mágové mimo Kruh jsou odpadlíci.
 • Oltář má svou vlastní armádu Templáře, ti mají za úkol hlídat mágy v Kruzích a hledat odpadlíky(Templáře hlídají Hledači pravdy)
 • odpadlíci mohou být krvaví mágové nebo černokněžníci(magie poháněná krví je Oltářem zakázána, může být použita k ovládání mysli, spojení s démony–>černoknězník) a je tak s nimi zacházeno
andrastiansky oltar

Oltář

Mágové

 • lid Thedasu se mágů velmi obává a to primárně z několika důvodů
  • krvaví mágové jsou mocní a mohou vás ovládat
  • mágové přitahují démony Úniku a hrozí jim posednutí – posedlému mágovy se říká Ohavnost – ty jsou velmi mocné a nebezpečné – démon v lidském těle se zvětšenou mocí mága
  • a samozřejmě pro obyčejné lidi, kteří nekouzlí už je samotná magie děsivá
 • ve chvíli, kdy se objeví u člověka kouzelné schopnosti, což bývá v mladém věku, musí být odveden do nejbližšího Kruhu, pokud ne okamžitě se z něj stává Odpadlík
 • nemají povoleno mít rodiny, ve chvíli kdy je seberou rodičům vyhrožují ať na dítě zapomenou a pokud se narodí dítě mágům v Kruhu, pošlou jej do jiného Kruhu, neřeknou mu kdo jsou její/jeho rodiče a vychová je Oltář
 • jsou v Kruhu učeni a po složení zkoušky Trýzně se z nich stávají starší mágové
 • pokud učedník nebude schopen udělat Trýzeň udělají z něj Pokojného
 • Pokojný je mág, kterého při obřadu Pokojnosti zbavili propojení s Únikem, nemůže se stát posedlým a nemůže kouzlit, rovněž ale ztratí veškeré sny, touhy, emoce, osobnost zmizí, zůstane pouze sluha poslouchající rozkazy
 • když se věci v Kruhu vymknou z rukou může Velitel/ka rytířů uplatnit Právo Zrušení – to znamená vyvraždit celý Kruh
konfrontace

Mágyně vs. templáři

téměř všechny obrázky pochází z DA Wiki
%d blogerům se to líbí:

Pokračováním na této stránce souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close